Spring naar inhoud
Servicecentrum Drechtsteden
Home

Welkom bij het Servicecentrum Drechtsteden!

Wij zijn dé resultaatgerichte dienstverlener voor overheidsorganisaties in de regio Drechtsteden.


Als shared servicecentrum bieden wij de Drechtstedenorganisaties ondersteuning bij zowel beleidsvorming en advisering als bij uitvoerende taken op de volgende terreinen:

  • Financiën en Inkoop
  • Facilitaire zaken & documentaire informatievoorziening
  • Administratie en (management)informatie
  • Informatisering en automatisering
  • Communicatie
  • Juridische dienstverlening
  • Personele dienstverlening


Niet alledaags

Wat het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) onderscheidt van andere shared servicecentra, is dat wij niet alleen uitvoeren en ondersteunen. We zijn het eerste servicecentrum binnen de Nederlandse overheid dat de partners ook op het gebied van advies en beleidsvorming samenbrengt. Ook uniek in Nederland is dat wij onze dienstverlening aan meerdere overheidsorganisaties leveren. 
Het servicecentrum is geen alledaagse organisatie, met een nog minder alledaagse ontstaansgeschiedenis. Het unieke samenwerkingsverband in de Drechtsteden, dat vorm krijgt door het werken in een regionale netwerkorganisatie, heeft ervoor gezorgd dat onze organisatie een smeltkroes vormt van alle Drechtstedenorganisaties.
 
Het SCD biedt zes Drechtstedengemeenten en een aantal Gemeenschappelijke Regelingen ondersteunende producten en diensten, zodat deze organisaties zich kunnen focussen op hun primaire taken voor inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) instellingen. 

Samen een sterke regio

De zes gemeenten die samen de Drechtsteden vormen, werken al langer op verschillende gebieden samen. De gemeenten vormen samen een stedelijk gebied met zo’n 270.000 inwoners. Allen gelegen aan of bij het water, delen zij zowel de mooie aspecten, als de risico’s van dit gebied. Ontwikkelingen en opgaven overschrijden bijna per definitie de gemeentegrenzen. Samenwerking is dus noodzakelijk, maar biedt ook veel voordelen. Sinds een aantal jaar is die samenwerking geïntensiveerd.
Met groeiend enthousiasme zagen de Drechtstedengemeenten de mogelijkheden van een verdergaande samenwerking zich uitbreiden. Zo ontstonden er in 2006 met hulp van de GRD verschillende regionale uitvoeringsorganisaties.
Naast het Servicecentrum Drechtsteden zijn de volgende onderdelen in de regionale netwerkorganisatie Drechtsteden ondergebracht: Sociale Dienst Drechtsteden, Ingenieursbureau Drechtsteden, Gemeentebelastingen Drechtsteden, Onderzoekscentrum Drechtsteden en Bureau Drechtsteden.
Met de vorming van deze organisaties is een aantal taken, die tot dan toe door elke gemeente zelfstandig georganiseerd werd, ondergebracht in centrale organisaties die dit voor alle gemeenten doen. Kennis en kunde zijn gebundeld en breder benut.