Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Financiën

Financiën neemt essentiële processen bij klanten voor haar rekening. Wij registreren en betalen facturen, innen verschuldigde betalingen en houden voor onze klanten de financiële administratie op orde. Wij zijn ook thuis in specialistische administraties voor bijvoorbeeld BTW en urenverantwoording.

Wij zijn alert op voor klanten belangrijke veranderingen in wet- en regelgeving en adviseren hen over bestaande en nieuwe diensten die wij leveren. Zo voorkomen we dat klanten onverhoopt niet aan nieuwe wetten en regels voldoen met alle risico’s van dien. Toen er nieuwe regels kwamen voor het opstellen van de begroting en jaarrekening, brachten wij onze klanten hiervan op de hoogte en namen een deel van het hieruit voortvloeiende werk voor onze rekening. Daarnaast hebben wij, in nauwe samenwerking met onze klanten, de vennootschapsbelastingplicht geïntroduceerd in de administraties van onze klanten. 


Met de speciaal hiervoor ontwikkelde rapportagetool geven we klanten inzicht op financieel gebied. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te rapporteren over de hoeveelheid ontvangen facturen en de termijn waarbinnen deze zijn afgewikkeld. Dit soort informatie kan klanten helpen om te beslissen of ze hun beleid of werkwijze willen aanpassen.

Registreren en betalen van facturen, innen van verschuldigde betalingen en het op orde houden van de financiële administratie. De afdeling Financiën neemt essentiële processen bij klanten voor haar rekening.