Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Inkoop

Inkoop- en aanbestedingsadvies, verzekeringsadvies en contractmanagement. Het hoort allemaal bij de werkzaamheden van team Inkoop. Onze inkoopadviseurs en contractmanagers helpen collega's en klanten onder andere met advies over inkoop- en aanbestedingsvraagstukken en verzorgen daarnaast een groot aantal aanbestedingen. Onze werkzaamheden richten zich op diensten, werken en leveringen in de categorieën: facilitaire zaken, ICT, HRM, financiële diensten, het sociaal domein, grond-, weg- en waterbouw en bouw. Door in de regio Drechtsteden aanbestedingen waar mogelijk gezamenlijk te doen kunnen we kwantitatieve en kwalitatieve resultaten behalen.

Op regionaal afgesloten contracten wordt er door contractmanagement toegezien of gemaakte afspraken nageleefd worden. Wij managen een diversiteit aan regionale contracten, bijvoorbeeld voor de accountants, uitzenden, detacheren en brokersdienstverlening, ICT, verzekeringen en leerlingenvervoer. Ook registreert team Inkoop op verzoek contracten in een contractregistratiesysteem.


Wij volgen de laatste ontwikkelingen op het gebied van aanbestedingsvormen, (innovatieve) contractvormen en thema's zoals duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In samenspraak met de klanten in de regio formuleren we het inkoopbeleid. Maatschappelijke ontwikkelingen, bestuurlijke opgaven, marktontwikkelingen en wet- en regelgeving spelen hierbij een belangrijke rol. Wij beschikken over een brede expertise, zijn gedreven en proactief. Het is voor ons een uitdaging om bij elk vraagstuk, samen met de klant, de weg naar het optimale resultaat te vinden.
Inkoop- en aanbestedingsadvies, verzekeringsadvies en contractmanagement. Het hoort allemaal bij de werkzaamheden van team Inkoop. Onze inkoopadviseurs en contractmanagers helpen de collega's en klanten onder andere met advies over inkoop- en aanbestedingsvraagstukken en verzorgen een groot aantal aanbestedingen. Onze werkzaamheden richten zich op diensten, werken en leveringen in de categorieën: Facilitaire zaken, ICT, HRM, Financiële diensten, het Sociaal Domein, Grond-, weg- en waterbouw en Bouw. Door in de regio Drechtsteden aanbestedingen waar mogelijk gezamenlijk te doen kunnen we kwantitatieve en kwalitatieve resultaten behalen.