Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Personeel en Organisatie

De afdeling P&O helpt gemeenten en gemeentelijke organisaties in de Drechtsteden bij het vervullen van hun rol als werkgever. Wij houden ons bezig met in-, door- en uitstroom van medewerkers, scholing, beleidsontwikkeling, advies, maar ook praktische en uitvoerende taken zoals het bijhouden van de salarisadministratie en het opstellen van rechtspositionele besluiten horen bij P&O thuis.

Daarnaast zijn wij partner bij organisatieveranderingen en reorganisaties: we denken mee en helpen onze klanten bij het vormen van een aanpak. Nieuwe wetten en regelgeving vertalen wij naar beleid en veranderingen in CAO's werken we uit naar een bruikbare aanpak voor onze klanten. De invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) is hier een voorbeeld van. 


Daar waar we adviseur zijn, stellen we nabijheid en maatwerk centraal. Onze medewerkers werken veelal op locatie bij de klant waardoor ze praktisch deel uitmaken van de organisatie van de klant. In onze uitvoerende rol streven we excellente dienstverlening na. 


In de opgaven voor de komende jaren staat goed werkgeverschap centraal. Wij zorgen dat medewerkers nu en in de toekomst sterk staan op de arbeidsmarkt en adviseren leidinggevenden bij hun ontwikkeling als ‘people managers’, zodat zij hun medewerkers de ruimte geven en weten te motiveren.

De afdeling P&O helpt de organisaties in de Drechtsteden om goed werkgeverschap in de praktijk te brengen. Wij stimuleren en faciliteren de ontwikkeling van medewerkers en houden ons bezig met in-, door- en uitstroom.